Tin tức

SME Automation Process

Hãy tham gia với chúng tôi tại Webinar cùng với OnRobot và Techman Robot vào lúc 10:00-11:00 ngày 27/8/2020 ⏱⏱ ➡️ Để nghe các chuyên gia chia sẻ về các công nghệ mới về Tay Gắp (Gripper) và Cobot. ✅ ➡️ Để thấy các ứng dụng thực tiễn ✅ ➡️ Để được giải đáp và tư vấn về các vấn đề khi sử dụng ✅ Link […]

Tìm hiểu về đầu đo chân không

Công nghệ chân không đã và đang được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: sản xuất giấy, thực phẩm, đúc khuôn, điện tử … Việc theo dõi và giám sát áp suất trong quy trình sản xuất là rất quan trọng, được thực hiện bằng đầu đo chân không. Đầu đo áp suất […]