This page was exported from DBM Store [ http://dbmstore.net ]
Export date: Tue Jun 2 21:00:49 2020 / +0000 GMT
Cảm biến tải trọng 500N đến 20kN và bộ hiển thị số

Price: Yêu cầu báo giá

SKU: 8532, 9186

Product Categories:

Product Tags: , ,

Product Page: http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-500n-den-20kn-va-bo-hien-thi-so/

 

Product Summary

Product Description

Cảm biến tải trọng 0...500N đến 0...20kN và bộ hiển thị số

Ứng dụng

 

 

 

Product added date: 2015-09-15 16:29:47
Product modified date: 2016-06-28 13:47:37

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.