DBM Store
http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-500n-den-20kn-va-bo-hien-thi-so/
Export date: Tue Jun 2 21:21:49 2020 / +0000 GMTCảm biến tải trọng 500N đến 20kN và bộ hiển thị số

Price: Yêu cầu báo giá

SKU: 8532, 9186

Product Categories:

Product Tags: , ,

Product Page: http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-500n-den-20kn-va-bo-hien-thi-so/

 

Product Summary

 • Bộ đo lường hoàn chỉnh với cảm biến tải trọng và bộ hiển thị
 • Khoảng đo từ 0...500N đến 0...20 kN
 • Bộ hiển thị giá thành thấp
 • Cảm biến nhỏ gọn, dễ lắp đặt
 • Màn hình 20mm hiển thị rõ ràng, phiên bản để bàn (desktop) hoặc panel

Product Description

Cảm biến tải trọng 0...500N đến 0...20kN và bộ hiển thị số

 • Bộ đo lường hoàn chỉnh với cảm biến tải trọng và bộ hiển thị
 • Khoảng đo từ 0...500N đến 0...20 kN
 • Bộ hiển thị giá thành thấp
 • Cảm biến nhỏ gọn, dễ lắp đặt
 • Màn hình 20mm hiển thị rõ ràng, phiên bản để bàn (desktop) hoặc panel

Ứng dụng

 • Kiểm tra độ bền của các mối hàn
 • Y học thể thao
 • Kiểm tra lực kẹp của các khớp nối ống

 

Product added date: 2015-09-15 16:29:47
Product modified date: 2016-06-28 13:47:37

Export date: Tue Jun 2 21:21:49 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from DBM Store [ http://dbmstore.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.