This page was exported from DBM Store [ http://dbmstore.net ]
Export date: Fri Dec 13 13:20:21 2019 / +0000 GMT
Cảm biến tải trọng 0-20 N đến 0-2 MN

Price: Yêu cầu báo giá

SKU: 85041, 85075, 85043, 85073

Product Categories:

Product Tags: ,

Product Page: http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-chinh-xac-85041-85043-85073-85075/

 

Product Summary

Order code:

Burster 85043-0.02, Burster 85043-0.05, Burster 85043-0.1, Burster 85043-0.2, Burster 85043-0.5, Burster 85043-1, Burster 85043-2, Burster 85043-5, Burster 85043-10, Burster 85043-20, Burster 85043-50, Burster 85043-100, Burster 85043-200, Burster 85043-500, Burster 85043-1 MN, Burster 85043-1.5 MN, Burster 85043-2 MN

Burster 85073-0.02, Burster 85073-0.05, Burster 85073-1, Burster 85073-2, Burster 85073-5, Burster 85073-10, Burster 85073-20, Burster 85073-50, Burster 85073-100, Burster 85073-200, Burster 85073-500, Burster 85073-1000

Product Description

Cảm biến tải trọng có độ chính xác cao, sử dụng cho các ứng dụng đo lực tĩnh và động

 

Ứng dụng

 

 

 

Product added date: 2015-09-10 16:58:32
Product modified date: 2016-08-08 13:37:17

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.