DBM Store
http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-chinh-xac-85041-85043-85073-85075/
Export date: Fri Dec 13 13:32:58 2019 / +0000 GMTCảm biến tải trọng 0-20 N đến 0-2 MN

Price: Yêu cầu báo giá

SKU: 85041, 85075, 85043, 85073

Product Categories:

Product Tags: ,

Product Page: http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-chinh-xac-85041-85043-85073-85075/

 

Product Summary

 • Tầm đo từ 0…20 N đến 0…2 MN
 • Độ tuyến tính cao từ ± 0.1 % F.S
 • Nhạy rất thấp với lực ngang
 • Model 85073/85075 thích hợp cho ứng suất động cực cao
 • Khoảng bù nhiệt rộng -550C đến 1200C (tùy chọn)
 • Cấp bảo vệ IP68 (tùy chọn)

Order code:

Burster 85043-0.02, Burster 85043-0.05, Burster 85043-0.1, Burster 85043-0.2, Burster 85043-0.5, Burster 85043-1, Burster 85043-2, Burster 85043-5, Burster 85043-10, Burster 85043-20, Burster 85043-50, Burster 85043-100, Burster 85043-200, Burster 85043-500, Burster 85043-1 MN, Burster 85043-1.5 MN, Burster 85043-2 MN

Burster 85073-0.02, Burster 85073-0.05, Burster 85073-1, Burster 85073-2, Burster 85073-5, Burster 85073-10, Burster 85073-20, Burster 85073-50, Burster 85073-100, Burster 85073-200, Burster 85073-500, Burster 85073-1000

Product Description

Cảm biến tải trọng có độ chính xác cao, sử dụng cho các ứng dụng đo lực tĩnh và động

 

Ứng dụng

 • Lực chèn vào
 • Lực ma sát
 • Trọng lượng (ví dụ silo, thùng)
 • Lực kéo
 • Kiểm tra vật liệu

 

Product added date: 2015-09-10 16:58:32
Product modified date: 2016-08-08 13:37:17

Export date: Fri Dec 13 13:32:58 2019 / +0000 GMT
Product data have been exported from DBM Store [ http://dbmstore.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.