This page was exported from DBM Store [ http://dbmstore.net ]
Export date: Wed Jun 3 19:32:26 2020 / +0000 GMT
Cảm biến tải trọng dạng vòng tròn 0-5N đến 0-200kN

Price: Yêu cầu báo giá

SKU: 8438

Product Categories:

Product Tags: ,

Product Page: http://dbmstore.net/san-pham/cam-bien-tai-trong-dang-vong-tron-0-5n-den-0-200kn/

 

Product Summary

ORDER CODE:

Burster 8438-5005

Burster 8438-5010

Burster 8438-5020

Burster 8438-5050

Burster 8438-5100

Burster 8438-5200

Burster 8438-5500

Burster 8438-6001

Burster 8438-6002

Burster 8438-6005

Burster 8438-6010

Burster 8438-6020

Burster 8438-6050

Burster 8438-6100

Burster 8438-6200

Product Description

Cảm biến tải trọng dạng vòng tròn 0-5N đến 0-200kN

 

Ứng dụng cho các phép đo lực trên:

 

 

 

Product added date: 2015-09-14 17:10:42
Product modified date: 2016-08-15 14:18:40

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.