Chính sách bảo mật

DBMstore.net cam kết bảo mật các thông tin cá nhân có được từ khách hàng trong quá trình liên lạc và giao dịch.

Email: DBMstore.net sẽ sử dụng email của khách hàng để liên lạc, tư vấn, gửi báo giá, thực hiện giao dịch,… Trong trường hợp khách hàng đăng ký nhận bản tin định kỳ, DBMstore.net sẽ gửi những tin tức về công nghệ, thiết bị đến khách hàng. Khách hàng có thể từ chối nhận bản tin định kỳ bất kỳ khi nào nếu không muốn nhận.

Số điện thoại: DBMstore.net chỉ sử dụng số điện thoại của khách hàng để thực hiện các cuộc điện thoại liên lạc cần thiết hỗ trợ tư vấn và giao dịch.