Giao nhận hàng hóa

Thời gian:

  • Đối với hàng có sẵn trong kho: trong vòng 03-05 ngày làm việc sau khi đạt thỏa thuận với khách hàng, có thể giao ngay trong ngày đối với khách hàng tại TP.HCM
  • Đối với hàng phải nhập: dựa nào thời gian thông báo trên website sau khi đạt thỏa thuận với khách hàng.

Cước phí: Miễn phí

Phương thức: chuyển phát nhanh đến tận cơ sở khách hàng tại 63 tỉnh thành.