Hướng dẫn sử dụng & Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng

Đối với thiết bị cầm tay, linh kiện thay thế, phụ tùng tiêu hao: điện thoại, email, hỗ trợ bằng các công cụ trực tuyến (Skype, Teamviewer,…)

Đối với thiết bị khác có giá trị cao: kỹ sư hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm khách hàng yêu cầu trên khắp 63 tỉnh thành, tùy theo thỏa thuận cuối cùng

Chi phí hỗ trợ: Miễn phí