Loadcell-dang-thanh
Loadcell-dang-thanh

Loadcell dạng thanh 150g đến 50kg

Thương hiệu: DACELL

MÃ HÀNG: CB1, CB1A.
Danh mục: .
Từ khóa: , .

Hỗ trợ mua hàng: 0976 974 726 - Mr.Tuấn

   
4087 lượt đã xem sản phẩm này

Loadcell dạng thanh, thương hiệu DACELL (Hàn Quốc)

 

  • Tải trọng từ 150 gf đến 50 kgf
  • Giá hợp lý
  • Độ chính xác cao
Thông số Độ chính xác
Khoảng đo 150gf, 300gf, 600gf

(1.470N, 2.942N, 5.884N)

 

1, 2, 3kgf

(9.807N, 19.61N, 29.42N)

5, 10, 15, 30, 50kgf

(49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N)

Ngõ ra 1.2mV/V±1% 1mV/V±1% 1.5mV/V±1%
Độ phi tuyến tính 0.02% R.O
Độ trễ 0.02% R.O
Độ lặp lại 0.02% R.O
Độ biến dạng 0.03% R.O/20MIN 0.03% R.O./20MIN 0.02% R.O./20MIN
Cân bằng không ±5% R.O.
Trở kháng cuối, ngõ vào 420±30Ω
Trở kháng cuối, ngõ ra 350±2Ω
Trở kháng cách điện 2000㏁
Khoảng bù nhiệt độ 0~+40℃ -10~+50℃ -10~+50℃
Ảnh hưởng nhiệt độ, cân bằng không 0.03% R.O./10℃
Điện áp kích thích 10V DC
Khả năng quá tải 150% R.C
Trọng lượng 200g 300g 400g

Download catalog

Thông số Độ chính xác
Khoảng đo 150gf, 300gf, 600gf

(1.470N, 2.942N, 5.884N)

 

1, 2, 3kgf

(9.807N, 19.61N, 29.42N)

5, 10, 15, 30, 50kgf

(49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N)

Ngõ ra 1.2mV/V±1% 1mV/V±1% 1.5mV/V±1%
Độ phi tuyến tính 0.02% R.O
Độ trễ 0.02% R.O
Độ lặp lại 0.02% R.O
Độ biến dạng 0.03% R.O/20MIN 0.03% R.O./20MIN 0.02% R.O./20MIN
Cân bằng không ±5% R.O.
Trở kháng cuối, ngõ vào 420±30Ω
Trở kháng cuối, ngõ ra 350±2Ω
Trở kháng cách điện 2000㏁
Khoảng bù nhiệt độ 0~+40℃ -10~+50℃ -10~+50℃
Ảnh hưởng nhiệt độ, cân bằng không 0.03% R.O./10℃
Điện áp kích thích 10V DC
Khả năng quá tải 150% R.C
Trọng lượng 200g 300g 400g

Loadcell thương hiệu DACELL (Hàn Quốc)

ORDER CODE:

DACELL CB1-G150

DACELL CB1-G300

DACELL CB1-G600

DACELL CB1-K001

DACELL CB1-K050

DACELL CB2

DACELL CB4

DACELL CB5

DACELL CB6

DACELL CB122

DACELL CB41

DACELL CBC-K10

DACELL CBC-K20

DACELL CBC-K50

DACELL CBC-K100

DACELL CBC-K200

DACELL CBC25

DACELL CBC25

DACELL CP-K50

DACELL CP-K100

DACELL CP-K150

DACELL CP-K300

DACELL CP-K500

DACELL CP-T001

DACELL CP-T002

DACELL CP-T003

DACELL CP-T005

DACELL CP-T006

DACELL CP-T010

DACELL CP-T012

DACELL CPS-500

DACELL  CPS-1000

DACELL CPS-T02

DACELL CPS-T003

DACELL CPS-T005

DACELL CPS-T009

DACELL CPS-T010

DACELL CPS-T012

DACELL CPB32

DACELL CPB32-T5

DACELL CPB42-T2

DACELL CPB42-T5

DACELL CPB52-T2

DACELL CPB52-T5

DACELL CT-T025-FS

DACELL CT-T025-BC

DACELL CT-T025-LC

DACELL CTM-T010-FS

DACELL CTM-T010-BC

DACELL CTM-T010-LC

DACELL CXG-K100

DACELL CXG-K200

DACELL CXG-K300

DACELL CXG-K500

DACELL CXG-T001

DACELL CXG-T002

DACELL CXG-T003

DACELL CXG-T005

DACELL CXG-T010

DACELL CXG-T020

DACELL CXG-T030

DACELL CXG-T050

DACELL CXG-T080

DACELL CXG-T100

DACELL CXG-T200

DACELL CXG-T300

DACELL CXG-T500

DACELL CXG-T1000

DACELL CX77-T200

DACELL CX77-T300

DACELL CX77-T500

DACELL CXM-K500

DACELL CXM-T001

DACELL CXM-T002

DACELL CXM-T003

DACELL CXM-T005

DACELL CXM-T010

DACELL CXM-T020

DACELL CXM-T050

DACELL CXH-T001

DACELL CXH-T002

DACELL CXH-T003

DACELL CXH-T005

DACELL CXH-T010

DACELL CCX-T005-LC

DACELL CCX-T010-LC

DACELL CCX-T020-LC

DACELL CCX-T030-LC

DACELL CCX-T050-LC

DACELL CCX-T100-LC

DACELL CCX-T200-LC

DACELL CCX-T300-LC

DACELL CCX-T500-LC

DACELL CCX-T005-FS

DACELL CCX-T010-FS

DACELL CCX-T020-FS

DACELL CCX-T030-FS

DACELL CCX-T050_FS

DACELL CCX-T100-FS

DACELL CCX-T200-FS

DACELL CCX-T300-FS

DACELL CCX-T500-FS

DACELL CL-K500

DACELL CL-TOO1

DACELL CL-TOO2

DACELL CL-TOO3

DACELL CL-TOO5

DACELL CL-TO10

DACELL CL-TO20

DACELL CL-TO30

DACELL CL-TO50

DACELL CL-T100

DACELL CL-T200

DACELL CL-T300

DACELL CL-T500

DACELL CLH-K500

DACELL CLH-TOO1

DACELL CLH-TOO2

DACELL CLH-TOO3

DACELL CLH-TOO5

DACELL CLH-TO10

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL CL63

DACELL UL12-T6

DACELL UL12-T8

DACELL UL12-T12

DACELL UL12-T15

DACELL UL12-T20

DACELL UL12-T27

DACELL UL12-T34

DACELL UL12-T50

DACELL CWH-K500

DACELL CWH-T001

DACELL CWH-T002

DACELL CWH-T003

DACELL CWH-T005

DACELL CWH-T010

DACELL CWH-T020

DACELL CWH-T050

DACELL CWH-T100

DACELL CWH-T200

DACELL CWH-T300

DACELL CWH-T500

DACELL CWW-K50~K500

DACELL CWW-T1~T005

DACELL CWW-T010

DACELL CWW-T020

DACELL CWW-T030

DACELL CWW-T050

DACELL CWW-T100

DACELL CWW-T150

DACELL CWW-T200

DACELL CMM

DACELL CMM2

DACELL CMM

DACELL CMM2

DACELL CMM92

DACELL CMM97

DACELL CM96

DACELL CMI96

DACELL CM-K50

DACELL CM-K100

DACELL CM-K200

DACELL CM-K300

DACELL CM-K500

DACELL CM-T001

DACELL CM-T002

DACELL CM-T003

DACELL CM-T005

DACELL CM-T010

DACELL CM2-

DACELL CMM104-T3

DACELL CS213

DACELL CS187-120kgf

DACELL CS285

DACELL UL277

DACELL TXG-K100

DACELL TXG-K200

DACELL TXG-K300

DACELL TXG-K500

DACELL TXG-T001

DACELL TXG-T002

DACELL TXG-T003

DACELL TXG-T005

DACELL TXG-T010

DACELL TXG-T020

DACELL TXG-T030

DACELL TXG-T050

DACELL TXG-T100

DACELL TXM-K100

DACELL TXM-K200

DACELL TXM-K300

DACELL TXM-K500

DACELL TXM-T001

DACELL TXM-T002

DACELL TXM-T003

DACELL TXM-T005

DACELL TXM-T010

DACELL TXM-T020

DACELL TXM-T030

DACELL TXM-T050

DACELL TXM-T100

DACELL TXH-T001

DACELL TXH-T002

DACELL TXH-T003

DACELL TXH-T005

DACELL TXH-T010

 

Tension Load cell (TS21 )

DACELL TS21-T001

DACELL TS21-T002

DACELL TS21-T005

DACELL TS21-T010

DACELL TS21-T020

DACELL TS21-T030

DACELL TS21-T050

DACELL TS21-T070

DACELL TS21-T100

DACELL TS21-T200

 

DACELL TX25-100~500K

DACELL TX25-T1

DACELL TX25-T2

DACELL TX25-T3

DACELL TX25-T5

DACELL TX25-T10

DACELL TX25-T20

DACELL TX25-T50

DACELL TX25-T100

DACELL TX25-T150

DACELL TX25-T200

DACELL TX25-T300

DACELL TB

◆UNIVERSAL TYPE (UU)

DACELL UU-K10

DACELL UU-K20

DACELL UU-K30

DACELL UU-K50

DACELL UU-K100

DACELL UU-K200

DACELL UU-K300

DACELL UU-K500

DACELL UU-T001

DACELL UU-T002

DACELL UU-T003

DACELL UU-T005

DACELL UU-T010

DACELL UU2

DACELL UU3

DACELL UU74

 

◆LOW PROFILE TENSION OR COMPRESSION (UL)

DACELL UL-K500

DACELL UL-TOO1

DACELL UL-TOO2

DACELL UL-TOO3

DACELL UL-TOO5

DACELL UL-TO10

DACELL UL-TO20

DACELL UL-TO30

DACELL UL-TO50

DACELL UL-T100

DACELL UL-T200

DACELL UL-T300

DACELL UL-T500

 

DACELL ULH-K500

DACELL ULH-T001

DACELL ULH-T002

DACELL ULH-T003

DACELL ULH-T005

DACELL ULH-T010

◆ MINIATURE TENSION LOAD CELL(UM)

DACELL UM

DACELL UMM

DACELL UMMC

DACELL UMA

DACELL UMMA

DACELL UMF

◆Minature  TENSION OR COMPRESSION (UMI)

DACELL UMI-G500

DACELL UMI

DACELL UMI-T1

DACELL UMI-T2

◆Universal , bending beam load cell(US)

DACELL US

◆Web TENSION Load cell RTB 14, 15

DACELL RTB14

DACELL RTB14

DACELL RTB14

DACELL RTB14

DACELL RTB14

DACELL RTB15

DACELL RTB15

DACELL RTB15

DACELL RTB15

DACELL RTB15

◆Web TENSION Load cell RTB 14, 15

DACELL CS154

◆Web TENSION Load cell RTB 14, 15

DACELL RTB9

DACELL RTB6

DACELL RTB21

◆Multi-axis load cells

DACELL MC15-2

DACELL MC15-2

DACELL MC15-3

DACELL MC15-3

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC15-6

DACELL MC90-6

◆Double ended shear beam load cell(PL8)+A107

DACELL PL8-T2

DACELL PL8-T5

DACELL PL8-T10

DACELL PL8-T20

DACELL PL8-T40

DACELL PL11C-T50

DACELL PL11C-T100

DACELL PL11C-T125

DACELL PL11C-T150

DACELL PL11C-T200

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Loadcell dạng thanh 150g đến 50kg”

Yêu cầu báo giá

    Tên của Bạn (bắt buộc)

    Địa chỉ Email (bắt buộc)

    Mobile (bắt buộc)