Tag: biến đổi tín hiệu

Tổng quan về chuẩn hóa tín hiệu trong cảm biến đo lường

Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động nói chung và các phần tử cảm biến đo lường nói riêng đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. Các phần tử cảm biến này không hoạt động độc lập, mà là một bộ phận trong […]