Tag: NI VirtualBench

Giải pháp tiết kiệm chi phí cho các thiết bị đo trong nghiên cứu

Các thiết bị đo đang được dùng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm. Tuy độ chính xác đáng tin cậy, nhưng tính linh hoạt và khả năng cấu hình lại của thiết bị là vấn đề đáng được quan tâm. Bằng kinh nghiệm tư vấn cho các đơn vị nghiên cứu, thí nghiệm và giảng […]