Tag: ONROBOT

ROBOT HỢP TÁC LÀ GÌ? (WHAT ARE COLLABORATIVE ROBOTS?)

Cobot là gì? Robot công nghiệp thông thường không được thiết kế và chế tạo để hoạt động cạnh con người. Trong các dây chuyền sản xuất gia công, robot công nghiệp được bố trí làm việc độc lập, bị đóng kín phía sau các hàng rào để đảm bảo an toàn cho con người. […]