Tag: Chọn oscilloscope

11 yếu tố để chọn một máy hiển thị sóng (oscilloscope) – Phần 2

11 yếu tố để chọn một máy hiển thị sóng (oscilloscope) – Phần 2 7. Các chức năng phân tích và tự động: Việc đo dạng sóng tự động làm cho nó dễ dàng hơn để có được các giá trị đọc chính xác. – Hầu hết các máy hiện sóng cung cấp các nút […]

11 yếu tố để chọn một máy hiển thị sóng (oscilloscope) – Phần 1

11 yếu tố để chọn một máy hiển thị sóng (oscilloscope) – Phần 1 Máy hiện sóng cơ bản được sử dụng cho việc xử lý sự cố, kiểm tra mạch hoặc chất lượng tín hiệu có băng thông từ 50 MHz đến 200 MHz và được tìm thấy trong hầu hết tất cả các phòng […]