Tag: đo chân không

Tìm hiểu về đầu đo chân không

Công nghệ chân không đã và đang được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: sản xuất giấy, thực phẩm, đúc khuôn, điện tử … Việc theo dõi và giám sát áp suất trong quy trình sản xuất là rất quan trọng, được thực hiện bằng đầu đo chân không. Đầu đo áp suất […]