Tag: PXI

Khái niệm về PXI

Theo NI.COM – PXI là một nền tảng dựa trên máy tính cho các hệ thống đo lường và tự động hóa. PXI kết hợp các tính năng của bus PCI với các mô-đun. PXI là nền tảng hiệu suất cao, giá thành thấp cho các ứng dụng như kiểm tra sản xuất, quân sự […]