Tag: Đo kiểm

6 bước xây dựng Hệ thống Đo kiểm

Xác định một chiến lược cho hệ thống đo kiểm là điều rất quan trọng để giảm chi phí và tối ưu hóa trong sản xuất. Bài hướng dẫn này sẽ trình bày một cách tổng quan về quy trình khuyến nghị cho việc xây dựng một hệ thống đo kiểm hoàn chỉnh, từ việc […]