Tag: cảm biến đo mô men xoắn

7 yếu tố để chọn một cảm biến momen xoắn phù hợp

Hai yếu tố quan trọng để chọn một cảm biến momen xoắn phù hợp là đảm bảo độ chính xác và tránh hư hại. Ngoài ra, cần phải quan tâm đến các yếu tố khác như: phân loại, xem xét về ứng dụng, yếu tố môi trường, yêu cầu về vật lý và chi phí […]